Orawskie figury kamienne

Uprzejmie informujemy, że ujrzała wreszcie światło dzienne długo oczekiwana książka Tadeusz Mikołaja Trajdosa, członka naszego Towarzystwa, zatytułowana „Przydrożne i cmentarne figury kamienne na Orawie w granicach Polski”. Publikacja ukazała się w serii  „Biblioteka Orawska”, a jej wydawcą jest Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy. Dedykowana jest pamięci księdza Władysława Pilarczyka, a składa się z trzech części – monografii tematu, katalogu oraz pełnej dokumentacji fotograficznej omawianych obiektów w postaci 175 kolorowych fotogramów. W części monograficznej omówiona została typologia figur, materiał, z którego zostały wykonane, twórcy i ich warsztaty, a także styl, kompozycja figur, polichromie i inskrypcje. Osobny rozdział poświęcono fundatorom oraz celom i programom fundacyjnym, a także treściom ideowym i znaczeniu lokalizacji. Katalog uwzględnia wszystkie 102 omawiane zabytki znajdujące się w 12 wsiach orawskich, ułożonych w porządku alfabetycznym, zaś w obrębie wsi w układzie chronologicznym. W opisie znajdziemy m.in. nazwę obiektu, fundatora i datę fundacji, lokalizację, zwięzły opis, inskrypcje, informację o konserwacji i wymiary. Lokalizacja dodatkowo przedstawiona jest na schematycznej mapce każdej wsi. Praca zawiera także bibliografię tematu i indeksy – nazw osobowych i geograficzny. Książka nie będzie niestety dostępna w sprzedaży księgarskiej, osoby i instytucje zainteresowane jej posiadaniem proszone są o skontaktowanie się z Muzeum – Orawskim Parkiem Etnograficznym w Zubrzycy. Jednocześnie informujemy, że 28 września o godz. 10:15 w Instytucie Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta) i 3 grudnia o godz. 16 w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy odbędą się promocje książki i spotkania z jej autorem.

Udostępnij