Orawskie figury kamienne

Miło nam poinformować, że nakładem Oficyny  Wydawniczej „Rewasz” ukazała się dziś książka Tadeusza Mikołaja Trajdosa zatytułowana Orawskie figury kamienne, licząca 272 strony formatu B5 i zawierająca 159 zdjęć oraz 13 mapek. Wydanie książki poprzedziło 28 lat badań, w tym szczegółowa inwentaryzacja figur na terytorium Orawy w granicach Polski, odpowiednia kwerenda archiwalna (protokoły wizytacji, akta parafialne — księgi rachunkowe, kroniki, inwentarze), wywiady terenowe, dokumentacja fotograficzna. W roku 2019 autor dotarł do niebywale cennego źródła historycznego — opisu parafii na Górnej Orawie, sporządzonego w 1761 r. z polecenia archidiakonatu nitrzańskiego (do którego wtedy należał komitat orawski) przez plebana Dolnego Kubina Pawła Davida. Jest to najstarsza obecnie zachowana relacja, uwzględniająca figury przydrożne i cmentarne z wczesnego etapu ich fundacji, do tej pory kompletnie nieznana historykom polskim. Książka do kupienia w sklepie internetowym „Rewaszu”.

A oto spis treści tego opracowania:
Rozdział 1. Dzieła i ludzie
a. Typologia
b. Materiał rzeźbiarski
c. Twórcy, ich warsztat, styl i kompozycja
d. Polichromie oraz inskrypcje
Rozdział 2. Okoliczności fundacji
a. Fundatorzy
b. Program fundatorski: ikonografia, cel, postulowane funkcje, treści ideowe, znaczenie lokalizacji
Rozdział 3. Aranżacja otoczenia naturalnego
Rozdział 4. Funkcjonowanie figur w życiu religijnym wspólnoty wiejskiej
Rozdział 5. Pobożność prywatna
Rozdział 6. Sposób utrzymania
Rozdział 7. Relacje źródłowe o figurach obecnie nieistniejących
Katalog

 • Chyżne
 • Harkabuz
 • Jabłonka
 • Lipnica Mała
 • Lipnica Wielka
 • Orawka
 • Piekielnik
 • Podsarnie
 • Podszkle
 • Podwilk
 • Zubrzyca Dolna
 • Zubrzyca Górna

Źródła drukowane i starodruki
Bibliografia
Inne dokumenty
Indeks osób
Indeks nazw geograficznych
Indeks tematów ikonograficznych

Udostępnij