Oryginalne raporty Józefa Hallera

haller_13128 listopada 2015 r. na XLI Aukcji Książek i Grafiki Domu Aukcyjnego LAMUS w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213 w sali im. Stefana Dembego o godz. 10.30 będzie można zakupić m. in. oryginalne raporty pisane przez dowódców Legionu Polskiego Bolesława Roję, Zygmunta Zielińskiego i Józefa Hallera w trakcie Kampanii Karpackiej w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej. Pod kolejnymi numerami w katalogu znajdziemy:
nr 128. Pismo odręczne z własnoręcznymi podpisami Bolesława Roi i Zygmunta Zielińskiego zawierające obszerny meldunek sytuacyjny z frontu w Karpatach z okresu po bitwie pod Mołotkowem. Blankiety meldunkowe wypełnione ołówkiem kopiowym.
nr 129. Pismo odręczne podpułkownika Józefa Hallera, dotyczące braków w zaopatrzeniu pułku w amunicję, mundury i wyżywienie. Pieczęcie tuszowe „Komendy Legionu Polskiego”.
nr 130. Pismo odręczne mjr. Józefa Hallera, z raportem o sytuacji na froncie i ruchach pozycyjnych oraz patrolowych. Pismo ołówkiem kopiowym na blankiecie rubrykowanym.
nr 131. Pismo odręczne ppłk. Józefa Hallera, jako dowódcy pułku dotyczące przydzielenia konnego oddziału wywiadowczego. U dołu dopisek ołówkiem dotyczący por. Skowrońskiego. Dwie różne pieczęcie 3. Pułku Piechoty Legionów Polskich. Pismo wysłane po zajęciu Rafajłowej w X 1914 r. po bitwie pod Mołotkowem.

Udostępnij