Otwarte spotkania Towarzystwa Karpackiego

Na ostatnie przed wakacjami spotkanie karpackie zapraszamy w imieniu Tomka Smolińskigo, który pokaże slajdy, a także opowie nam zajmujące rzeczy o "Krańcach Karpat" – Górach Banackich w rejonie Żelaznej Bramy na pograniczu rumuńsko-serbskim  i okolicach Dewina na Słowacji, na pograniczu słowacko-austriackim. Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w trzeci piątek miesiąca, czyli 19 czerwca w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy al. Na Skarpie 27 o godz. 1800.

Udostępnij