Otwarte spotkanie Towarzystwa Karpackiego

Czerwcowe spotkanie (21.06.06) chcemy poświęcić dyskusji na temat karpackiego nazewnictwa, a dokładnie odwiecznemu problemowi wszystkich piszących na tematy karpackie, który można w dużym uproszczeniu wyartykułować następująco:

Jakich nazw używać pisząc o Karpatach ukraińskich, rumuńskich czy słowackich – oryginalnych czy spolszczonych, współczesnych czy ugruntowanych tradycją, w pisowni oficjalnej danego państwa czy może właściwej dla kręgu kulturowego mieszkańców konkretnego regionu?

Jakie w tych kwestiach stosować kryteria i jakimi się kierować zasadami?

Każdy, kto czyta choć trochę karpackich publikacji, musiał zwrócić uwagę na panującą w tym zakresie dowolność i straszny bałagan. Często bywa tak, że nawet w obrębie jednego tekstu spotykamy się z różnymi formami tej samej nazwy.  Zapraszamy do dyskusji na ten temat. Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami, zgłoście problemy z którymi się spotkaliście.
Dyskusję poprowadzą redaktorzy Płaju Paweł Luboński i Andrzej Wielocha

Przypominamy jednocześnie, że spotkanie odbędzie się 21 czerwca o godz. 18.00 w warszawskim Muzeum Ziemi PAN, a dokładnie w tzw. „Willi Pniewskiego” przy al. Na Skarpie 27.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką karpacką.

Udostępnij