Pamięci profesora Andrzeja Żakiego

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Archeologia Gór – pamięci profesora Andrzeja Żakiego”, która odbędzie się 13-14 października 2017 r. w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu (Ratusz – Rynek 1). Organizatorem konferencji jest Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.
Prof. Andrzej Żaki (1923 – 2017) był jednym z pionierów badań najstarszego osadnictwa obszarów górskich, współtwórcą czasopisma Acta Archaeologica Carpathica i twórcą Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej. Osiągnięcia badawcze misji, zarówno na terenie Polski, jak i obszarów sąsiednich, przyczyniły się do rozwoju badań archeologicznych oraz przybliżenia problematyki najstarszego osadnictwa górskiego. Tematyka konferencji jest ściśle związana z działalnością naukową Profesora. „Archeologia gór” to termin zdefiniowany przez Niego na łamach pierwszego numeru Acta Archaeologica Carpathica. Problematyka ta koncentruje się wokół najstarszego osadnictwa obszarów górskich na tle przemian środowiska przyrodniczego.
W programie Konferencji zostaną wygłoszone m.in. następujące referaty:

 • prof. dr hab. Jan Machnik, Andrzej Żaki – romantyk i wizjoner w Karpatach;
 • Jan Gancarski,  Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy jako przykład ochrony i popularyzacji dziedzictwa archeologicznego Karpat;
 • prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko, Wkład profesora Andrzeja Żakiego w badania nad okresem lateńskim i rzymskim w Karpatach polskich;
 • dr Krzysztof Tunia, Archeologia Kotliny Sądeckiej w połowie XX w. i w 60. lat później;
 • prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak i in., Najnowsze odkrycia w Jaskini w Obłazowej;
 • Maciej Wawrzczak i dr Marian Sojak, Historia i stan badań nad słowacką częścią Pienin (od Červeneho Kláštoru do Litmanovej) na tle porównawczym z Pieninami polskimi;
 • Sylwia Buławka i Katarzyna Kerneder-Gubała, W poszukiwaniu najstarszych śladów osadnictwa jaskiniowego w Tatrach Polskich. Rys historyczny;
 • Marcin Bohr, Sudety i Karpaty Zachodnie w okresie wpływów rzymskich. Struktury osadnicze, obrządek pogrzebowy, szlaki komunikacyjne, gospodarka. Próba porównania;
 • dr hab. Stanisław Kołodziejski, Średniowieczne budowle obronne na obszarze Karpat w badaniach prof. Andrzeja Żakiego;
 • Paweł Kocańda, Biecz i dawna ziemia biecka w badaniach Andrzeja Żakiego;
 • Łukasz Czyrnek, Paweł Klóska, Karpacki Szlak Archeologiczny imienia prof. Andrzeja Żakiego.
Udostępnij