Płaj 2

tom 2Płaj 2 1988 (112 stron)

Red. Andrzej Wielocha

zawartość tomu:

Krótka biografia Władysława Midowicza
Władysław Midowicz, Opowieść o Towarzystwie Tatrzańskim,
Władysław Midowicz, Notatki z Górskiego Źycia,
Władysław Midowicz, Jak powstał Główny Szlak Karpacki,
Władysław Midowicz, O Białym Słoniu na Czarnohorze,

Pdf do pobrania

Udostępnij