Płaj 24

tom 24
Plaj 24 wiosna 2002 (216+16 stron)

zawartość tomu

Piotr Figiel, Na południowo-zachodnich krańcach Karpat
Piotr Skrzypiec, M. Żemojtel, W różowo-zielonych górach. Munţii Godeanu — szkic do monografii masywu
Natalia Figiel, Znaczenie Kościoła katolickiego dla zachowania polskich tradycji na rumuńskiej Bukowinie
Tadeusz Stapiński – konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Klużu
Feliks Rosca, Czy Porumbescu to Gołębiowski?
Radosław Siekierzyński, Kolejka do przeszłości
Jerzy Montusiewicz, Klucz do uprawiania turystyki górskiej w Rumunii
Dariusz Czerniak, Wąwozy Gór Banackich i Zachodniorumuńskich
Edward Marszałek, Kamieniarze w Czarnorzekach
Roman Frodyma, „Futerały Hitlera”
Jerzy M. Roszkowski, Droga życiowa Jánosa Tomcsányiego na tle ówczesnych postaw inteligencji spisko-orawskiej
Mychaiło Rewakowycz, Rozmaitości o niedźwiedziach
Książki
Miscellanea
Abstracts
Fotografie

Udostępnij