Płaj 37


PŁAJ 37 (jesień 2008) 232+8

zawartość tomu:

Jurij Nesteruk, Dzieje wysokogórskich stacji biologicznych na Połoninie Pożyżewskiej,
Księga pamiątkowa Stacji botanicznej na Połoninie Pożyżewskiej. Lektura po latach,
Andrzej Wielocha, Oronim „Czarnohora” w XVI-wiecznej kartografii,
Tomasz Borucki, Trzy przyczynki do toponomastyki Czarnohory,
Jan Skłodowski, O kolejce leśnej Nadworna – Rafajłowa,
Grzegorz Rąkowski, Śladami Brunona Schulza w Drohobyczu,
Korespondencja Stanisława i Ireny Vincenzów z Hucułami,
Tomasz Kowalik, Kalendarium pienińskie Orłowicza,
Zbigniew Sikora, Główne źródło Sanu znajduje się pod Piniaszkowym,
Zenon Staniszewski, Karpacka mieszanka filatelistyczna. Odcinek VII,
Książki
Miscellanea
Fotografie barwne I-VIII

Przed domem Vincenzów w Bystrcu, foz. z arch. T. WIlczyńskiego

Przed domem Vincenzów w Bystrcu, od lewej Marian Haleniak, Stanisław Vincenz, Hans Zbinden (w białej koszuli), Tadeusz Wilczyński, na leżaku Irena Vincenz, fot. z arch. T. Wilczyńskiego.
Ilustracja do artykułu Księga pamiątkowa Stacji botanicznej na Połoninie Pożyżewskiej. Lektura po latach.

Udostępnij