Polecamy Płaj 38

W 38 tomie Płaju dominują materiały z sesji „Rafajłowa – w 95 rocznicę walk II Brygady Legionów Polskich” zorganizowanej przez Towarzystwo Karpackie w dniach 9-11.X.2009 r. Jej celem było przypomnienie karpackiej epopei II Brygady Legionów, a szczególnie jej epizodu zwanego „Rzeczpospolitą Rafajłowską”. Znajdują się tu znacznie poszerzone i uzupełnione licznymi ilustracjami zaprezentowane na sesji referaty, a także kilka innych tekstów. Szczególnej uwadze Czytelników polecamy referat Leszka Rymarowicza o Norbercie Okołowiczu, postaci mocno związanej z Huculszczyzną, niezwykle barwnej, a prawie całkowicie zapomnianej. Uzupełniają go teksty autorstwa samego Okołowicza i reprodukcje jego obrazów, w tym prezentowany po raz pierwszy autoportretem w stroju huculskim.

Drugą część tomu poświęcono Jerzemu Turowi, zmarłemu w ubiegłym roku członkowi Wielkiej Rady Karpackiego Płaju, człowiekowi, którego zasług dla karpackich zabytków z terenu Beskidu Niskiego Bieszczadów i Pogórza nie da się przecenić. Postać Jerzego Tura przypominają teksty jego żony Barbry Tondos i córki Katarzyny Tur-Marciszuk, a także jego własne opracowanie nigdzie dotąd nie publikowane. Na koniec zamieszczono ciekawy tekst o cerkiewnych tkaninach liturgicznych i artykuł Wojciech Krukara podsumowujący toczącą się od pewnego czasu na łamach Płaju dyskusję o usytuowaniu źródeł Sanu. Do tomu, który jak zwykle zamykają miscellanea, dołączona jest mapa pt. Rafajłowa w skali 1:75000 obejmująca południową część Goragnów, Świdowiec i Połoninę Krasną.

Zawartość tomu:

Udostępnij