Przewodnik po cmentarzach z I wojny światowej

pr_cmeW stulecie bitwy gorlickiej ukazał się przewodnik Pawła Kutasia pt. Cmentarze z I wojny światowej w powiecie gorlickim. W części ogólnej opisano przebieg działań wojennych i omówiono problematykę budowy cmentarzy. W części szczegółowej w 13. rozdziałach zaprezentowano opisy poszczególnych cmentarzy (opis działań wojennych, cytaty z ówczesnej prasy, kronik szkolnych i kościelnych, fotografie archiwalne), oraz opis dojścia. Dołączono mapę powiatu gorlickiego z zaznaczonymi cmentarzami. Książka będzie do kupienia w stoisku Oficyny Wydawniczej „Rewasz” na najbliższych Spotkaniach Karpackich w Muzeum Ziemi PAN.
Paweł Kutaś, Cmentarze z I wojny światowej w powiecie gorlickim. Przewodnik, 216 str., form. 19 x 12,5 cm, ponad 200 ilustracji. Wyd. Promo, Zakrzów – Gorlice 2015.

A oto tytuły rozdziałów:

 1. Staszkówka
 2. Bobowa i okolice
 3. Gniazdo Łużnej
 4. Stróżówka
 5. Gorlice
 6. Sękowa i okolice
 7. Z Ropicy Górnej do Bartnego
 8. Wokół Magury Małastowskiej
 9. Przez opuszczone wsie (Czarne, Długie, Gładyszów, Krywa, Lipna, Radocyna, Zdynia)
 10. W Górach Hańczowskich
 11. Wokół Szymbarku
 12. Wokół Kobylanki i Zagórzan
 13. Biecz i okolice
Udostępnij