Remont dzwonnicy w Polanach Surowicznych

Zgodnie z planem w dniach 9-21 lipca przeprowadzono pierwszy etap remontu dzwonnicy w Polanach Surowicznych. Dwa tygodnie przeznaczono na niwelację gruntu oraz czyszczenie i spoinowanie ścian. Zakończone zostały prace na ścianach zachodniej, północnej i wschodniej, południową udało się odnowić do połowy. Wewnątrz zaawansowanie prac wynosi ok. 40%. Prace były prowadzone całkowicie społecznie przez członków Stowarzyszenia „Magurycz”, Stowarzyszenia Klub Turystyczny Elektryków „Styki” oraz przez przygodnych turystów. Cały czas zbierane są fundusze na dalszą część prac stąd apel o wpłaty datków na konto PKO BP 52 1020 1026 0000 1102 0118 9554, Stowarzyszenie Magurycz, Nowica 13, 38-315 Uście Gorlickie, z dopiskiem: „PROJEKT 2012/PS”. Więcej informacji na www.polanysurowiczne.waw.pl

Udostępnij