Siedem wyjątkowych książek – laureatek Nagrody „Sądecczyzna”

spotkania1bNa grudniowym Spotkaniu Karpackim Bożena Mściwujewska-Kruk i Ryszard Kruk zaprezentują siedem wyjątkowych książek – laureatek Honorowej Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego, które każdy miłośnik Karpat, a szczególnie tych wznoszących się nad dolinami Dunajca i Popradu powinien przeczytać.kruki_n
Nagroda „Sądecczyzna” ma charakter honorowy i przyznawana jest za najlepszą, wydaną w kolejnym roku książkę odkrywającą nowe karty historii Sądecczyzny. Ustanowili ją w 2007 r. Odział Nowosądecki PTH, „Almanach Muszyny”, „Rocznik Sądecki” i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.
Zapraszamy jak zwykle do Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy alei Na Skarpie 27 w piątek 19 grudnia 2014 r. o godz. 18.
Dotychczasowi laureaci Honorowej Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego:
2007 Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego;
2008 Jerzy Leśniak, Szkoła Chrobrego 1908–2008;
2009 Jerzy Giza, Nowosądecka Lista Katyńska;
2010 Józef Skrabski, Kościoły Grybowa. Monografia historyczno-artystyczna;
2011 Jan Kudelka, Kościół na Sądecczyźnie w godzinie próby 1939-1945;
2012 Grzegorz Olszewski, Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego: księga pamięci;
2013 Anna Janota-Strama, Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej: dzieje rodu.

02_plakat_a

Udostępnij