Sądecczyzna w literaturze polskiej

Ogólnopolska sesja naukowa pt. Sądecczyzna w literaturze polskiej, w dawnej historiografii i mediach odbędzie się w ramach obchodów 720-lecia Nowego Sącza w dniach 18 i 19 czerwca 2012 r. w Miasteczku Galicyjskim. Oto zgłoszone referaty i wystąpienia:
● prof. dr hab. Feliks Kiryk, Sądecczyzna w pismach Jana Długosza,
● prof. dr hab. Stanisław Grodziski, O nieznanej kronice wiejskiej z Sądecczyzny,
● dr Małgorzata Mirek, Historycy i miłośnicy Sądecczyzny – u źródeł naukowej wiedzy o historii i kulturze regionu,
● dr Marcin Sepiał, Sądecczyzna w publikacjach prasowych Szczęsnego Morawskiego,
● prof. dr hab. Franciszek Leśniak, Ksiądz Jan Sygański i Sądecczyzna,
● prof. dr hab. Józef Długosz, Starosądeckie wesele i posag Katarzyny z Lubomirskich Ostrogskiej,
● prof. dr hab. Kazimierz Gajda, „Pan Rożnowa” Józefa Szujskiego. Elementy tworzywa i wersyfikacji,
● prof. dr hab. Andrzej Mączyński, Nowy Sącz w opisach XIX-wiecznych podróżników,
● prof. dr hab. Eugenia Łoch, Przestrzenie i ludzie Podhala w świetle twórczości Jana Wiktora i innych pisarzy współczesnych. Problemy realizmu i fikcji literackiej,
● dr Jan Zięba, Między epopeją i monografią. O „Pieninach i Ziemi Sądeckiej” Jana Wiktora,
● prof. dr hab. Barbara Guzik, Zofii Nałkowskiej „widzenie” Nowego Sącza,
● prof. dr hab. Wojciech Kudyba, Beskidzka arkadia poetów sądeckich,
● mgr Maria Harcuła, Sądecczyzna w twórczości lokalnych autorów,
● dr Agata Tobiasz, Obraz Sądecczyzny w literaturze podróżniczej XIX wieku,
● dr Magdalena Roszczynialska, Obrazy miast i miasteczek Sądecczyzny w polskiej literaturze współczesnej,
● dr Maria Jazowska-Gumulska, Krajobraz i kultura ziemi sądeckiej w twórczości pisarzy ludowych,
● prof. dr hab. Bolesław Faron, Maria Kownacka nad Popradem i Dunajcem,
● prof. dr hab. Leszek Bednarczuk, Sądecczyzna w twórczości naukowej i literackiej Eugeniusza Pawłowskiego,
● prof. dr hab. Stanisław Burkot, Adam Ziemianin w Muszynie i okolicach,
● mgr Barbara Bałuc, Sądecczyzna w twórczości grupy poetyckiej „Tylicz”,
● dr Barbara Głogowska-Gryziecka, Jerzy Harasymowicz o Sądecczyźnie,
● mgr Ewelina Faron, Obraz Sądecczyzny w poezji Wandy Lubasiowej,
● dr Wanda Matras-Mastalerz, Poetyckie ogrody rozkwitają w Limanowej,
● dr Adam Ruta, Z Sądecczyzną po morzach i oceanach,
● mgr Sławomir Sikora, Sądecczyzna w książkach Edwarda Smajdora „Sądecczyzna w literaturze pięknej” (1949) i Janiny Kwiek-Osiowskiej „Ziemio moja sądecka…” (2010),
● prof. UP dr hab. Agnieszka Ogonowska, Nowy Sącz na starych pocztówkach,
● prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski, Sądecczyzna w twórczości piosenkarzy i zespołów muzycznych w PRL,
● dr Grzegorz Nieć, Wydawnictwa sądeckie i dotyczące Sądecczyzny na współczesnym rynku książki – ich walory merytoryczne i bibliofilskie oraz dostępność,
● prof. dr hab. Jan Lach, Przyrodnicy o Sądecczyźnie.

Udostępnij