Spłonęła cerkiew w Komańczy

W dniu dzisiejszym (13.09.2006), w godzinach wieczornych spłonęła prawosławna (dawniej greckokatolicka) cerkiew parafialna  w Komańczy pod wezwaniem Opieki Matki Bożej, pochodząca z 1802 roku. Jedna z trzech cerkwi łemkowskich tzw. grupy osławskiej.

Do tej hiobowej wieści komentarza nie będzie. Brak nam po prostu słów!

Udostępnij