Kontakt

Towarzystwo Karpackie

ul. Śmiała 47/2
01-526 Warszawa Polska

poczta@karpaccy.pl

nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 000084809
nr konta: PKO BP XVIII O/W-wa 75102011850000460200743104