Kontakt

Towarzystwo Karpackie

ul. Śmiała 47/2
01-526 Warszawa
Polska
nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 000084809
nr konta: PKO BP XVIII O/W-wa 75102011850000460200743104
 
korespondencja do Rady TK: radatk2017@gmail.com
korespondencja do redakcji portalu karpaccy.pl: poczta@karpaccy.pl