Kontakt

Towarzystwo Karpackie

ul. Śmiała 47/2
01-526 Warszawa
 
adres do korespondencji:
02-218 Warszawa, skr. poczt. nr 9
 
nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 000084809
nr konta: PKO BP XVIII O/W-wa 75102011850000460200743104
 
korespondencja do Rady TK: radatk2017@gmail.com
korespondencja do redakcji portalu karpaccy.pl: poczta@karpaccy.pl
Udostępnij