Urszuli Janickiej-Krzywdy – życie niebanalne

Jak już informowaliśmy w trakcie 33. Babiogórskiej Jesieni odbyła się promocja książki poświęconej Urszuli Janickiej-Krzywdzie zatytułowanej „Urszula Janicka-Krzywda (1949-2015). Życie niebanalne”, wydanej przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK przy współpracy Gminy Zawoja. Publikacja licząca 470 stron ukazała się w serii „Pro Memoria”, a w jej treści znajdziemy m.in. następujące teksty:
Anna Spiss, Urszula Janicka-Krzywda (1949-2015). Życie niebanalne.
Janina Wanda Bucka, Henryk Bucki, Całym sercem była oddana babiogórskiemu folklorowi! „Krzesnomatka” zespołu regionalnego „Juzyna” z Zawoi.
Jestem etnografem. Z Urszulą Janicką-Krzywdą rozmawia Jan Ceklarz.
Jan Ceklarz, Komentarz do wywiadu z Urszulą Janicką-Krzywdą „Jestem etnografem”.
Katarzyna Ceklarz, Badania terenowe Urszuli Janickiej-Krzywdy. Próba rekonstrukcji.
Justyna Cząstka-Kłapyta, Magiczny świat Hucułów w opracowaniach Urszuli Janickiej-Krzywdy.
Jadwiga Duda, Urszula Janicka-Krzywda dla Wieliczki i wieliczan.
Joanna Duska, Maciej Rak, Urszula też pisała wiersze. Poezja Urszuli Janickiej-Krzywdy z perspektywy semantyki leksykalnej i etnolingwistyki.
Natalia Figiel, Szkolenie przewodników górskich w zakresie kultury ludowej Karpat w działalności i pisarstwie Urszuli Janickiej-Krzywdy.
Stanisław Figiel, Rumunia w pracy i pasjach Urszuli Janickiej-Krzywdy.
Katarzyna Fujak, Urszula Janicka-Krzywda i jej współpraca z Babiogórskim Parkiem Narodowym w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
Ryszard Kantor, Dylematy etnografów w czasach ponowoczesnych.
Elżbieta Makoś-Pacyga, Babiogórska dziennikarka. Folklor i mała ojczyzna w tekstach dziennikarskich Urszuli Janickiej-Krzywdy.
Małgorzata Oleszkiewicz, W kręgu magii, wierzeń i obrzędów. Tropem prac Urszuli Janickiej-Krzywdy.
Ks. Maciej Ostrowski, Religijne wątki w twórczości Urszuli Janickiej-Krzywdy – kilka refleksji.
Jadwiga Pilch, Łączniczka ludzi, kultur i regionów na orawskich szlakach.
Krystyna Reinfuss-Janusz, Tematyka zbójnicka w badaniach i publikacjach Urszuli Janickiej-Krzywdy.
Andrzej Siwek, Urszula Janicka-Krzywda a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
„Baba-baca” i inne opowieści. O pracy etnografa z Urszulą Janicką-Krzywdą rozmawia Filip Wróblewski.
Filip Wróblewski, Opowieść – życia wehikuł magiczny.
Piotr Krzywda, Urszula Janicka-Krzywda (1949-2015). Kalendarium życia i twórczości.
Katarzyna Słabosz-Palacz, Dorobek naukowy, dziennikarski i popularyzatorski Urszuli Janickiej-Krzywdy. Materiały do bibliografii.

Udostępnij