Wyjątkowy odpust w Łopience

W niedzielę 6 października odbył się w Łopience dwudziesty powojenny odpust. Był on podwójnie uroczysty gdyż swoją obecnością zaszczycili go dwaj arcybiskupi: abp senior Józef Michalik i abp Eugeniusz Popowicz Metropolita Przemysko-Warszawski Kościoła Greckokatolickiego. Przybyli też licznie księża obu obrządków z kanclerzami obu kurii włącznie. Zjawił się też ks. Miron Michaliszyn, który wiele złego zrobił ostatnio w Łopience, jednak teraz przeprosił za swoje poprzednie zachowanie.
Pomimo nie najlepszej pogody na odpust przybyło wiele osób, w tym ponad sto z pieszą pielgrzymką z Górzanki przez Tyskową prowadzoną po raz dwudziesty przez ks. Piotra Bartnika. Na początek uroczystości zostały odmówione chwalebne części różańca, później ks. abp Eugeniusz poprowadził Molebeń do Najświętszej Bogarodzicy Maryi, nabożeństwo wschodnie z litanią, której towarzyszą psalmy, czytanie z Ewangelii i aklamacje, a wszystko śpiewane na głosy. Natomiast Mszy Świętej przewodniczył ks. abp Józef Michalik, który wygłosił piękną homilię wzywająca do trwania w wierze pomimo zmieniających się okoliczności i do postawy pokory, której przykład dała Bogarodzica Dziewica Maryja. Podkreślił, że Maryja nigdy nie opuściła Łopienki i chociaż koleje losu zmusiły ludzi do opuszczenia wioski Ona cały czas cierpliwie czekała, aż zjawią się kolejni, którzy wleją w to miejsce nowe życie i odnowią Jej kult. Na zakończenie ks. Piotr Bartnik podziękował obu arcybiskupom za przewodniczenie jubileuszowej mszy odpustowej, a wolontariusze wręczyli kwiaty i upominki, wśród których był album o Łopience wydany staraniem Zbigniewa Kozickiego. Także Zbigniew Kaszuba podziękował arcybiskupom za obecność, oraz księdzu Piotrowi za wieloletnią posługę w Łopience, wskrzeszenie tradycji odpustów i pracę duszpasterską. Abp Eugeniusz Popowicz w obliczu zasług dla podźwignięcia z ruin cerkwi w Łopience i przywrócenia funkcji liturgicznej gorąco podziękował ks. Piotrowi i Zbigniewowi Kaszubie, jednocześnie temu drugiemu nadając medal świętych Cyryla i Metodego. Po czym odśpiewało obu wyróżnionym „Sto lat”. Zbigniew Kaszuba powiedział, że choć jest to wielki dzień dla Łopienki gościć obu arcybiskupów, to jednak jego marzenie spełni się wtedy, kiedy obaj arcybiskupi razem poświęcą łopieńską cerkiew. Tymczasem obaj arcybiskupi poświęcili odnowioną przez prof. Janusza Smazę tablicę nagrobną Antoniny z Nowosieleckich Ławrowskiej żony księdza Andrzeja Ławrowskiego proboszcza Łopienki i dziekana baligrodzkiego, która zostanie wmurowana w ścianę cerkwi.
Przy wtórze pieśni „Zróbcie mu miejsce” obaj arcybiskupi poprowadzili procesję eucharystyczną wokół cerkwi z Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie wszyscy odśpiewali „Te deum” a Metropolita Eugeniusz pobłogosławił wiernych monstrancją z Ciałem Pana Jezusa. Uroczyste błogosławieństwo odczytał ks. abp Józef Michalik. Tradycyjnie po mszy pani Agnieszka Bernadzka z wolontariuszami podzieliła wśród pielgrzymów chleb i owoce przyniesione do ołtarza w darach ofiarnych i odpustowe obrazki przygotowane przez ks. Bartnika. Po mszy z krótkim recitalem wystąpiła Agata Rymarowicz, która wcześniej prowadziła różaniec i całą oprawę muzyczną mszy.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie z nami celebrowali tę uroczystość. Szczególne podziękowania kierujemy do obu arcybiskupów za przewodniczenie uroczystościom i życzliwość dla Łopienki. Wszystkim przybyłym księżom dziękujemy za modlitwę i posługę w konfesjonale. Osobne słowa podziękowania składamy ks. Piotrowi Bartnikowi za przygotowanie odpustu od strony liturgicznej, organizację pieszej pielgrzymki i pracę duszpasterską w Łopience. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i organizacji odpustu: Nadleśnictwu Baligród w osobie nadleśniczego Wojciecha Głuszko, Straży Leśnej w Baligrodzie, Gminnemu Centrum Kultury SiR w Solinie, firmie Toi Toi, Ratownictwu Medycznemu, zespołowi Łopienka, prof. Januszowi Smazie, Czesławowi Bogackiemu, Krzysztofowi Markuc, Agnieszce Bernadzkiej, Agacie Rymarowicz, Magdzie i Anicie Koptyńskim, Dorocie Kaszuba, Leszkowi Czyżewskiemu oraz wszystkim wolontariuszom z Lublina , Warszawy, Poznania i Jarocina.
I zapraszamy ponownie do Łopienki.

Udostępnij