Wystawa „Huculszczyzna 2011”

Studenci Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w tym roku już po raz 14. wyruszyli na wyprawę naukową na Huculszczyznę. W oparciu o wykonane pomiary inwentaryzacyjne, fotografie, a także obserwacje, organizują wystawę „Huculszczyzna ‘2011”, prezentującą – tak jak w latach ubiegłych – owoce swojej kilkunastodniowej pracy badawczej. Kluczowym elementem ekspozycji jest prezentacja wyników badań za pomocą rysunków inwentaryzacyjnych cerkwi oraz zgromadzonych w trakcie ekspedycji zdjęć. O aktywności badawczej studentów opowiedzą także ich opiekunowie naukowi, a sami uczestnicy wyprawy chętnie podzielą się barwnymi wrażeniami z tej unikalnej podróży. Co najważniejsze, spróbują spopularyzować, będącą fenomenem na skalę europejską, huculską kulturę i sztukę ludową.
Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 9.11.2011 r. o godz. 18 w budynku Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej przy alei Politechniki 6a. Ekspozycja dostępna będzie dla zwiedzających przez siedem dni w tygodniu do dnia 23 listopada w godzinach 8.00 do21.30. Wstęp wolny.
Na wystawę serdecznie zapraszają Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ i  Koło Naukowe Studentów Architektury PŁ „IX PIĘTRO”.
Wyprawa odbyła się w dniach 6-23.07.2011 r. Wzięło w niej udział 19 osób. Kierownictwo sprawowali Włodzimierz Witkowski i Tomasz Bolanowski z pomocą Wojciecha Pardały.
Pomiarami objęto 14 cerkwi typu huculskiego na obszarach sąsiadujących z etniczną Huculszczyzną lub w niedalekiej od niej odległości w rejonach: kołomyjskim, kosowskim i tyśmienickim obwodu iwanofrankowskiego. Były to świątynie w Markowcach, Ottyni, Uhornikach, Woronie, Winogradzie, Tyśmienicy, Słobódce, Wierbiążu Niżnym, Wierbiążu Wyżnym, Peczeniżynie, Sopowie, Spasie, Mykietyńcach i Stopczatowie. Rozpoznania terenowe i pomiary dostarczyły nowych, niezwykle ciekawych obserwacji odnośnie geograficznego zasięgu zjawiska cerkwi huculskiej a także bezcennych informacji na temat konstrukcji oraz procesów przebudów i przekształceń świątyń.

Przekrój cerkwi w Spasie

Udostępnij