Zmarł ks. Jerzy Pawlik

W dniu 1 marca 2009 roku w wieku 90 lat w katowickim szpitalu zmarł ksiądz prałat dr Jerzy Pawlik wieloletni, niezwykle oddany i zasłużony opiekun Bukowińskiej Polonii, a także promotor kultury Rumuńskiej w Polsce.

Ks. Pawlik organizował i sam eskortował liczne transporty pomocy nie tylko dla bukowińskich parafii, lecz także dla całej diecezji Jassy. Organizował kursy kroju i szycia, przyworząc w tym celu 40 maszyn do szycia do bukowińskich wsi. Z tego kursu skorzystały dziewczęta i kobiety polskich wiosek (Kaczyka, Plesza, Nowy Sołoniec, Moara, Poiana Micului).
Często uczestniczył w zebraniach Związku Polaków w Rumunii „Dom Polski”, w poszczególnych miejscowościach na Bukowinie oraz w Bukareszcie, poznając Polaków i dowiadując się o ich potrzebach. Zawsze znajdował dobre słowo dla każdego, dobrą radę dla działaczy i organizacji polonijnych. Ks. Jerzy Pawlik w 1993 r. w Suczawie poświęcił sztandar Związku Polaków w Rumunii, a także nowy budynek Domu Polskiego i nową szkołę im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sołońcu. Ks. Pawlik patronował życiu polskiemu na rumuńskiej ziemi.
Pełny energii, całkowicie zaangażowany w wykonywaniu swojej misji, dla każdego Polaka z Rumunii ks. Jerzy Pawlik był prawdziwym, bliskim, szczerym i wiernym przyjacielem, po prostu Ojcem Bukowiny.

Udostępnij