Bieszczad 15

Ukazał się 15 tom (za rok 2009) „Bieszczadu”, wydawanego w Ustrzykach Dolnych rocznika  Oddziału Bieszczadzkiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Pismo redagowane jest przez Andrzeja Szczerbickiego, Macieja Augustyna, Bogdana Augustyna, Mieczysława Darochę i Tadeusza Szewczyka.
Zawartość tomu:
Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach do 1951 r. (część III). Dorzecze rzeki Czarna, Maciej Augustyn;
Rozgraniczenie wsi Wołosate z 1788 r. jako źródło informacji o stosunkach społecznych i przemianach środowiska przyrodniczego nad górną Wołosatką, Maciej Augustyn;Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja w Starym Samborze, Andrzej Szczerbicki;
W dorzeczu Osławy. Część I. Wola Michowa – wieś, miasto i gmina zbiorowa, Wojciech Wesołkin;
System dostarczania wody w górskiej wsi. Różanka Wyżna na Ukrainie, Bogdan Augustyn;
Ekspertyza geologiczna Emila Dunikowskiego jako źródło historii poszukiwań ropy naftowej w rejonie Czarnej, Maciej Augustyn;
Budowa geologiczna Czarnej koło Ustrzyk, Emil Dunikowski;
Szlakami kolejek wąskotorowych w Bieszczadach (część XII). Kolejka z Cisnej-Majdanu do Przysłupia, Mieczysław Darocha;
Zabytek ważny, choć mały. Dzieje jednego tłoka pieczętnego, Danuta i Bolesław Baranieccy;
Bez zbędnej kreski. Rzecz o profesorze Eugeniuszu Wanieku, Tadeusz Szewczyk;
Zawiłe losy rodziny Dziurzyńskich, Witold Mołodyński;
W uczuciach do Bieszczadów był stały. Pożegnanie Jana Szelca, Tadeusz Szewczyk.
Zamówienia na: http://www.tonz.eu.org

Udostępnij