Dylągowe Gorgany – wydanie II

gorgany2016Oficyna wydawnicza „Rewasz” w najbliższych dniach roześle do księgarń II wydanie doskonałego przewodnika po Gorganach autorstwa Dariusza Dyląga. Przewodnik jest zaktualizowany, tak w zakresie przebiegu szlaków turystycznych, jak i informacji praktycznych, a także uzupełniony o kilka ciekawych rozdziałów w części opisowej. Jego pierwsza część to encyklopedia wiedzy krajoznawczej na temat tego pod każdym względem wyjątkowego fragmentu łańcucha Wschodnich Karpat. Druga, to opis znakowanych tras turystycznych, którego osią jest czerwony szlak wschodniobeskidzki od Przełęczy Wyszkowskiej do doliny Prutu przez Gorgan Wyszkowski, dolinę Świcy, Mołodą, Grofę, Popadię, dolinę Łomnicy, Sywulę, Ruszczynę, Rafajłową, Płoską, Syniak i Chomiak. Pozostałe trasy to opisy dojść do szlaku głównego. Przewodnik z założenia nie opisuje tras w paśmie Doboszanki oraz w Czarnej Połoninie. Dlaczego? Odpowiedź dociekliwy czytelnik znajdzie w przewodniku.
Dariusz Dyląg, Gorgany. Przewodnik, wyd. II, Pruszków 2016 r. 384 stron, 52 zdjęcia barwne, 136 zdjęć oraz ilustracji czarno-białych, 16 mapek i szkiców; panoramy z Mołody, Popadii, Sywuli, Płoskiej, Syniaka, Kruhłej Młaki i Taupisza. Oprawa miękka ze skrzydełkami.

A w treści m. in.:

 • Wiadomości ogólne
 • PołożenieDariusz_Dylag
 • Środowisko przyrodnicze
 • Z przeszłości
 • Kolejne fale koczowników
 • Pod władzą Rusi Kijowskiej i Halickiej
 • W czasach I Rzeczypospolitej i Korony św. Stefana
 • Opryszki
 • Pod Najjaśniej nam Panującym
 • Z Żelazną Brygadą Legionów Polskich
 • Między Czechosłowacją a Polską
 • Wojna, która chodzi swoimi szlakami
 • W niepodległej Ukrainie
 • Kultura ludowa (Bojkowie a Hucułowie)
 • Krajoznawstwo i turystyka
 • Schroniska, których nie ma
 • Gorgańskie tematy
 • Stanowisko czwartorzędowej fauny w Staruni
 • Maniawski monaster pokutny
 • Szlakiem Legionów Polskich
 • W siodle z rotmistrzem Dunin-Brzezińskim
 • Metropolita Andrej Szeptyćkyj i jego limbowy rezerwat
 • Marsze zimowe „Huculskim szlakiem II Brygady Legionów Polskich”
 • Węgrzy w Gorganach
 • Gorgany Krygowskiego
 • Kolejki leśne
 • Vincenz — potrzeba własnej mitologii
 • Opisy tras turystycznych
 • Górskie pogotowie ratunkowe
 • Komunikacja
 • Słownik krajoznawczy
 • Literatura
 • Skorowidz nazw terenowych
 • Skorowidz osób
Udostępnij