Dziedzictwo kulturowe rumuńskiej Bukowiny

Zapraszamy do Instytutu Teologicznego w Sandomierzu przy ul. Mariackiej 9 gdzie w ramach klubu dyskusyjnego UNIVERSUM w dniu 20 listopada 2012 r. o godz. 17 odbędzie się spotkanie z dr Ewę Kocój z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wygłosi prelekcję o dziedzictwie kulturowym i życiu monastycznym rumuńskiej Bukowiny. Słowo wprowadzające wygłosi ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Prelekcji towarzyszyć będzie prezentacja fotografii dokumentujących kulturę rumuńskiej Bukowiny.

Udostępnij