Freski cerkwi w Posadzie Rybotyckiej

W 2011 r. staraniem greckokatolickiej Parafii Archikatedralnej w Przemyślu i Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga oraz dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Audiowizualnego przeprowadzono digitalizację malowideł ściennych i gmerków w cerkwi pw. św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej. Cyfrową dokumentację fotograficzną wykonał Paweł Myszka z zespołem, zaś rysunki rekonstrukcyjne oraz analiza ikonograficzna i historyczna są dziełem Jarosława Giemzy. Oprócz malowideł ściennych w nawie i sanktuarium oraz gmerków w kruchcie, zinwentaryzowano malowidła i gmerki w kaplicy górnej. Prace te były niezbędne przed planowanym przystąpieniem do konserwacji wnętrza cerkwi. Ich efekt może obejrzeć na stronie internetowej www.posada-rybotycka.pl

Udostępnij