Gdzie „diabły, Hucuły, Ukraińce”

bieszczady

Pod choinkę ukazuje się nowa książka Stanisława Krycińskiego pt. „Bieszczady. Tam gdzie diabły, Hucuły, Ukraińce”. Licząca 230 stron praca, składa się z czterech rozdziałów opisujących wybrane fragmenty Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego. Kanwą są turystyczne wspomnienia z wędrówek autora w latach 70. i 80. oraz obozów „Nadsanie”. Rozdział pierwszy „Na obu brzegach Sanu” dotyczy Dobrej Szlacheckiej, Ulucza, Witryłowa, Łodziny Hłomczy i Mrzygłodu. Rozdział „W głąb „worka” przypomina czasy nielegalnych wypraw do „worka” w realiach PRL-u i prace uczestników obozów „Nadsanie” na cmentarzach Sianek, Beniowej, Bukowca w 1990 r. Część zatytułowana „Gdzie diabły, hucuły, ukraińce” mówi o odrębności trzech wsi – Bystrego, Lipia i Michniowca od miejscowości położonych na zachód od nich, oddzielonych wododziałem Bałtyku i Morza Czarnego, którym przez wieki biegły granice świeckie i kościelne. Ostatni rozdział „1000 lat historii, czyli między Hoczwią a Cisną” przedstawia akcję kolonizacyjną Balów w dolinie Hoczewki, dzieje huty żelaza w Cisnej i powojenne walki polsko-ukraińskie wzdłuż szosy Lesko – Cisna. W książce znalazło się 100 zdjęć autora z lat 1984-1991 przedstawiających wiele obiektów już nieistniejących oraz sześć map opisywanych terenów. Premiera książki odbędzie się podczas promocji 21 grudnia 2013 r. w Uhercach Mineralnych o godz. 15 w budynku Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa „Ursa Maior”.

Spis treści
Na obu brzegach Sanu
Kolonie w Dobrej Szlacheckiej
Potaż, smolarnie i żupy solne
Pogranicze kultur
San – rzeka niezgody
Z plecakiem w Pogórze
Na wzgórzu Dębnik
Ulucka biała cerkiew
Ulucz, a może Łąka, czyli wojna na markery
Rusin nie znaczy Ukrainiec
Między brzegami Sanu

str9
W głąb „worka”
Nielegalnie w ,,worku”
W „worku” rok później
Ruiny cerkwi w Paniszczowie
Na mokro do grobu hrabiny
Włości pułkownika Doskoczyńskiego
Punkt kontaktowy
Cmentarz w Beniowej
Obozy zwane „Nadsanie”
Zupa z marchwi
Róża i ryba
Zaduszki beniowskie
Opuszczone wsie i „bunkry” UPA
Losy sianeckich cerkwi
Gdzie „diabły, Hucuły, Ukraińce”
Granica
Cmentarze
Historia Jakuba Wachala
Przed wysiedleniami w 1951 roku
Losy cerkwi
Klucz łomniański
1000 lat historii , czyli między Hoczwią a Cisną
Hoczewska strażnica
O matiaszu ze Zboisk, Hoczwi i Balach
Kościół w Hoczwi
Zameczek Balów i Fredrów
Obronny dwór w Stężnicy
Baligród – miasto kupców i jarmarków
Na arenie walk
Bez praw miejskich
Cisna czyli ciasna
Huta Jacka Fredry
Pisarz w górach
Burza nad Bieszczadami
Mordy na Polakach i akcja ulotkowa
Fala wysiedleń
Atak na posterunek
Walki o Cisną
Sukcesy i porażki „Chrinia”
Szpital polowy „Rena” na Krąglicy
Zasadzka w Jabłonkach
Okoliczności śmierci generała
Potyczka pod Baligrodem
Akcja „Wisła”
Ostatnie ślady przeszłości

Udostępnij