Huculi, Bojkowie, Łemkowie

Nakładem COTG PTTK w Krakowie w ramach Biblioteki Górskiej ukazała się książka zatytułowana "Huculi, Bojkowie, Łemkowie – tradycja i współczesność. Stanisław Vincenz – po stronie dialogu. Wybór listów i fotografii”, zawierająca materiały z konferencji i towarzyszącej jej wystawy. Jedno i drugie wydarzenie miało miejsce w ramach Festiwalu Huculskiego im. Stanisława Vincenza w dniach 14-17.03.2008 r. Książka liczy 192 str. i wyposażona jest w liczne archiwalne fotografie.
Na zawartość składają się:
Część I. Huculi, Bojkowie, Łemkowie – tradycja i współczesność materiały pokonferencyjne;
Przedmowa
Jerzy Czajkowski, Czy Wołosi to Włosi?
Patrycja Trzeszczyńska, Huculszczyzna i ukraińskie Karpaty w kulturze polskiej dawniej i dziś;
Ihor Macijewski, Muzyka huculska w kontekście miedzykulturowym;
Wiktoria Schmidt, Rola skrzypiec w muzyce huculskiej
Urszula Janicka-Krzywda, Połoniny niesamowite (z demonologii Hucułów);
Magdalena Kwiecińska, Współczesny obraz Bójka w oczach szlachty zagrodowej okolic Sambora;
Piotr Dahlig, Bojkowskie tradycje muzyczne i ich odrodzenie we współczesnej etnomuzykologii ukraińskiej;
Bożena Lewandowska, Z badań nad łemkowskim folklorem muzycznym;
Justyna Czastka-Kłapyta, Autoklasyfikacja repertuaru muzycznego przez rusnackich mieszkańców wsi Osturnia (Zamagurze Spiskie);
Część II. Stanisław Vincenz – po stronie dialogu. wybór listów i fotografii
Przedmowa
Korespondencja Stanisława Vincenza i Marijki Mohoruk;
Listy Wasyłyny Czornysz do Ireny Vincenz;
Justyna Czastka-Kłapyta, Piotr Kłapyta, Stanisław Vincenz w Krakowie.
Na koniec nie mogę sobie odmówić refleksji, że pomysłodawcy tytułu książki nie mieli litości dla tych, którzy będą go cytować i umieszczać w bibliografiach.

Udostępnij