Jaśliska na straży granic Niepodległej

Wystawa pod tym tytułem połączona z konferencją odbędzie się 18-19 września 2021 r. w Jaśliskach w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Podczas dwudniowej wystawy pamiątek po polskich formacjach granicznych jej organizatorzy zaprezentują ok. 300 eksponatów (mundury, nakrycia głowy, zdjęcia, dokumenty, czasopisma, książki, odznaczenia, legitymacje, odznaki, przedmioty osobiste, elementy wyposażenia, itp.). W trakcie konferencji, która rozpocznie się 19 września o godz. 14 trzej prelegenci zreferują ilustrując multimedialnie między innymi następujące tematy:
– Straż Graniczna II RP, jej organizacji i specyfika działania na Podkarpaciu;
– Korpus Ochrony Pogranicza – elitarna formacja strzegąca wschodniej granicy II RP;
– Najcenniejsze eksponaty wystawy pamiątek po formacjach granicznych.
Organizatorem przedsięwzięcia jest „Stowarzyszenie na Trakcie Węgierskiem” z siedzibą w Daliowej. Serdecznie zapraszamy.

Udostępnij