Karpaty w Lublinie

Towarzystwo Karpackie serdecznie zaprasza wszystkich, którzy są zainteresowani Karpatami na wycieczkę do Lublina w dniach 09.12. – 10.12.2006 r. (sobota – niedziela).

Program wycieczki obejmuje:
w dniu 09.12.2006 r.:
– uczestnictwo w VIII Spotkaniu Rumuńskim na Zamku Lubelskim, poświęconym tym razem Oltenii (prelekcje dotyczą: geografii i historii Wołoszczyzny, architektury pasterskiej, atrakcji krajoznawczych południowych Karpat, hydrografii gór Oltenii), wstęp wolny;

– uczestnictwo (dla chętnych i za indywidualnym zakupem biletów w cenie 25 PLN) w koncercie głównym Folkowych Mikołajków, gdzie wystąpią folkowe zespoły z: Czech, Węgier, Białorusi, Polski i laureaci konkursu „Scena Otwarta”; dla najwytrwalszych Folk nocą –  występ zespołu rumuńskiego (bilet 8 PLN);
w dniu 10.12.2006 r.:
– zwiedzanie Dworku Wincentego Pola, w którym znajduje się muzeum biograficzne poety, wybitnego badacza Karpat, krajoznawcy i geografa; tu też jedyna w kraju kolekcja polskich globusów;
– spacer po lubelskiej Starówce lub zwiedzanie wybranych obiektów wg własnych zainteresowań.

Wpisowe na wycieczkę wynoszące 60 PLN obejmuje: nocleg w pokojach 2-osob.w Kompleksie Restauracyjno – Hotelarskim „Relaks-Rubikon” w Lublinie i przejazd pociągiem pospiesznym II kl. na trasie: Warszawa Zach. – Lublin – Warszawa Zach.(tam i powrót) w ramach biletu grupowego.
Wszystkie inne koszty są ponoszone przez uczestników wycieczki indywidualnie.
Wyjazd z Warszawy Zach. o 7.30 (sobota), powrót ok. 19.00 (niedziela).
Zgłoszenia i wpisowe przyjmowane są do dnia 5 grudnia br.
Szczegółowych informacji udziela i wpisowe przyjmuje:
Stanisław Janocha, tel. kom. 606-636-633.

Uwagi!
Wycieczka dojdzie do skutku tylko wówczas, gdy zgłosi się minimum 10 osób (warunek uzyskania  50% zniżki kolejowej, obniżającej koszt wycieczki).
Uczestnicy ubezpieczają się sami we własnym zakresie.

Udostępnij