Kirkut w Baligrodzie

Wiosną tego roku Towarzystwo Karpackie wsparło finansowo akcję porządkowania baligrodzkiego cmentarza żydowskiego prowadzoną przez grupę woluntariuszy. Co zostało zrobione na cmentarzu przedstawiają zamieszczone obok zdjęcia i choć zakres wykonanych prac nie przedstawiał się może zbyt imponująco, to dobrze się stało, że ktoś w ogóle pomyślał o tym kirkucie i zaczął coś robić, aby zachować choć cząstkę jego pierwotnej substancji, bo tej, którą wybrukowano baligrodzki rynek ocalić już nie sposób.

Udostępnij