Łopienka – Bieszczadzkie Sanktuarium

Z prawdziwą satysfakcją pragniemy poinformować, że w dniu 25 maja 2012 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Powiatu Leskiego, a Towarzystwem Karpackim została zawarta umowa użyczenia nieruchomości, w wyniku której działka nr 10 w Łopience wraz ze znajdująca się na niej odbudowaną cerkwią greckokatolicką, odbudowaną murowaną kapliczką oraz zrekonstruowaną drewnianą dzwonnicą znalazła się w posiadaniu Towarzystwa Karpackiego. W ten sposób Zbyszek Kaszuba po 22 latach odbudowy zespołu cerkiewnego w Łopience stał się wreszcie formalnie jego gospodarzem.
Czasami trzeba włożyć wiele wysiłku i starań, żeby wszystko mogło pozostać tak, jak było do tej pory. Łopienka pozostanie więc nadal świątynią otwartą, dosłownie i w przenośni, dostępną dla wszystkich ludzi dobrej woli bez względu na konfesję i przekonania. Bieszczadzkim Sanktuarium, w którym każdy, wierzący i niewierzący będzie się czuł jak u siebie. Symbolem skupiającym w sobie jak w soczewce dzieje tych gór i ich mieszkańców, a jednocześnie naocznym dowodem na to, że chcieć, to móc – fenomenem podniesionej społecznym wysiłkiem z gruzów cerkwi w dolinie, z której wygnano jej mieszkańców i w której od dawna nikt już nie mieszka. Wierzymy, że do Łopieńskiego Sanktuarium nadal będą pielgrzymowali zarówno ci, co pragną wzmocnienia swojej wiary, jak i ci, którzy poszukują zadumy i kontemplacji. I mamy nadzieje, że tak właśnie pozostanie. 
Formalne przejęcie łopieńskiej cerkwi ułatwi także znacznie jej dalszą odbudowę. W tym roku planujemy między innymi umieszczenie w świątyni cudem ocalałej ambony. Na jej konserwację i rekonstrukcję zamocowania potrzebne są jednak pieniądze, dlatego też za zgodą Gminy Cisna kontynuować będziemy zbiórkę publiczną na ten cel. Zapraszamy do zakupu cegiełek i wpłacania darowizn na nasze konto – każda kwota się liczy. Za każdą będziemy bardzo wdzięczni.
Towarzystwo Karpackie ul. Śmiała 47/2, 01-526 Warszawa,
PKO BP XVIII O/W-wa nr 75 1020 1185 0000 4602 0074 3104 z dopiskiem „na Łopienkę”.
Więcej o Łopience: karpaccy.pl/lopienka

Udostępnij