Łuk Karpat 1980 na Konwencji Karpackiej 2017

W dniach 10-12 października 2017 r. w hotelu Palota w Lillafüred w Górach Bukowych na Węgrzech odbyła się 5. Konwencja Karpacka. Uczestniczyłem w niej na zaproszenie organizatorów, w celu przedstawiania prelekcji o pierwszym przejściu Łuku Karpat z 1980 r.
Przygotowanie prezentacji nie było sprawą łatwą z kilku powodów. Po pierwsze – część uczestników konwencji (w tym 6 ministrów środowiska) patrzy na Karpaty przynajmniej z perspektywy 3 poziomów wyżej, niż my chodzący po tych górach na co dzień. Po drugie – dysponowałem tylko slajdami na filmach ORWO, których stan po tylu latach i licznych pokazach nie był zbyt dobry. Po trzecie – już w trakcie przygotowywania wystąpienia – zaproponowano mi wspólną prelekcję z uczestnikami rumuńskiego przejścia Łuku Karpat: Via Carpatica Expedition z 2015 r. Po czwarte – przejścia trwające łącznie 6 miesięcy mieliśmy pokazać w 20 min. Po piąte, kontakt z młodszymi kolegami z Rumunii został nawiązany dopiero we wrześniu i był sporadyczny. Nasza prezentacja (wygłosiliśmy ją we trzech) była przedstawiona na koniec obrad całej Konwencji. Była ostatnim wystąpieniem już po podpisaniu wszystkich przyjętych dokumentów i wykonaniu pamiątkowego zdjęcia grupowego. Pomimo to sala była jednak pełna.
Ze względu na różnorodność uczestników, przygotowanie wystąpienia wymagało przyjęcia specjalnej konstrukcji. Musiałem cofnąć się do czasów sprzed blisko 40 lat i odtworzyć to, co wtedy było dla nas ważne i niepowtarzalne. Chyba było mi trochę łatwiej bo akurat napisałem tekst o znanych mi przejściach karpackiego łuku (Płaj 52). Będąc po raz pierwszy w Górach Bukowych nie mogłem sobie odmówić wejścia na najwyższy szczyt Istallósko (959 m), co pokazałem w prezentacji w części Post Scriptum. Żywa reakcja zgromadzonej publiczności na pokazywane obrazy, brawa na koniec wystąpienia i prywatne podziękowania w kuluarach szefa wiedeńskiego biura sekretariatu Konwencji Karpackiej, Haralda Egerera dowiodły, że warto było przyjechać i zaprezentować nasze wyprawy.
Końcowa wersja prezentacji uzupełniona o slajd ze zdjęciami z COP5 jest dostępna w formacie pdf. Dostęp do filmu będącego podsumowaniem wędrówki z 2015 r. umożliwia link. Szczegóły o Konwencji można znaleźć na oficjalnej stronie pod adresem.

Jerzy Montusiewicz

Arc of the Carpathians 1980 at the Carpathian Convention 2017
At the 5th meeting of the Carpathian Convention (COP5, 10-12 October 2017 r.) in Lillafüred in the Bükk Mountains in Hungary the presentation „The story of a PAN-CARPATHIAN passage 1980 and 2015” was shown. Its authors are Jerzy Montusiewicz (Poland) and Vlad Spiru and Andrei Dumitrescu (Romania). The presentation showed two expeditions in the Carpathians, distant from each other by 35 years: the first historic passage (in Polish: Łuk Karpat 1980) and Via Carpatica Expedition 2015.

The presentation in the pdf format can be downloaded from here. Access to a film, being a conclusion of the 2015 expedition can be found at. Details about the Carpathian Convention are accessible here.

Udostępnij