Magury’07

Ukazały się właśnie kolejne, liczące ponad 200 stron Magury’07, rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom wydawany przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie. Jak zwykle jest w nich szereg ciekawych tekstów, a między innymi:
Agnieszka Skieterska, Pół wieku w górach, czyli o maniakach krzala z SKPB,
Paweł Przybylski, 60. rocznicy Akcji „Wisła”,
Andrzej Stachowiak, Wyznaniowe dzisiaj Łemkowszczyzny (17 lat później),

Joanna Okulska, Religijność Łemków w świetle badań socjologicznych,
Ks. Stefan Szalas, Latopis parafii Krempna,
Stanisław Kryciński, Nieistniejące dwory w Samoklęskach i Płonnej
Anna Ostrowiuńska, W dorzeczu Białej – cz. II
Nieznany pożar Rymanowa z 1839 r. z pamiętnika Zygmunta Stęczyńskiego,
Urszula Janicka-Krzywda, Święta Zofia – tropami hagiograficznej legendy,
Joanna Mikowska, O przenikaniu wzorców kijowskich (w malarstwie ściennym Łemkowszczyzny),
Bartosz Pająk, Zamek Kamieniec w literaturze,
i jak zwykle Tadeusza Kiełbasińskiego przegląd pozycji wydawniczych o Beskidzie Niskim w 2006 r.

Zapraszamy do lektury

Udostępnij