Nagrodzono książki karpackie

W ostatnich dniach sypnęło nagrodami dla publikacji o tematyce karpackiej. Rekordzistą jest tu niewątpliwie książka Adama Czarnowskiego pt. O tatrzańskich pocztówkach wydana przez Tatrzański Park Narodowy w 2017 r., o której już pisaliśmy, a która jak odkurzacz sprząta kolejne nagrody. Dzisiaj zdobyła I nagrodę w kategorii albumów krajoznawczych na XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej oraz otrzymała jedno z czterech przyznanych wyróżnień w kategorii edytorskiej Nagrody Klio 2017.  We wrześniu zaś książka ta została laureatką 2. Międzynarodowego Konkursu „Najlepsze wydawnictwa o górach” 2017 r. Żal tylko, że autor książki i unikalnego zbioru pocztówek tych sukcesów nie doczekał.
Na XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej nagrodzono także:
I nagrodą w kategorii monografie oraz inne opracowania krajoznawcze dwutomową publikację Bojkowszczyzna zachodnia – wczoraj, dziś i jutro, pod red. Jacka Wolskiego, wydana przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2016. (też o niej pisaliśmy),
II nagrodą w tej samej kategorii otrzymało dzieło pt. Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny Jarosława Giemzy wydane przez Wydawnictwo Libra.pl w 2017 r. (autor jest członkiem Towarzystwa Karpackiego, a o książce oczywiście już pisaliśmy);
II miejsce w kategorii wydawnictw dla dzieci dostała opowieść przyrodnicza Wojciecha Gąsienicy-Byrcyna pt. W Kasprowym mateczniku (Tatrzański Park Narodowy, Zakopane 2017),
zaś w kategorii przewodników ex aequo III miejsce zdobyły: Przewodnik przyrodniczy po Tatrach Polskich Tomasza Skrzydłowskiego (Tatrzański Park Narodowy, Zakopane 2017) i publikacja pt. Szlakiem osobliwości kulturowych i przyrodniczych polsko-słowackiego pogranicza: przewodnik turystyczny, pod. red. Barbary Gąsiorowskiej wydany przez Urząd Miasta i gminy Zagórz w 2017 r.
Jednocześnie warto odnotować, że I nagrodę w tej kategorii zdobył przewodnik pt. Cmentarz Łyczakowski we Lwowie opracowany przez Katarzynę Łozę i Chrystynę Charczuk wydany przez Ossolineum w 2016 r. Ta pozycja z pozoru karpacka nie jest, ale za to jedna z jej autorek, Katarzyna Łoza (z domu Łebkowską) jest członkinią Towarzystwa Karpackiego i autorką artykułów w Almanachu Karpackim „Płaj”.
Wszystkim laureatom – autorom i wydawcom serdecznie gratulujemy.

Udostępnij