Nowy Żmigród Konfederatom Barskim

Anonsowane przez nas wcześniej obchody 250. rocznicy zawiązania Konfederacji Barskiej, które odbywały się m.in. w Dukli i Nowym Żmigrodzie w Beskidzie Niskim zaowocowały wieloma trwałymi efektami.  Najważniejszy z nich to odsłonięty przed muzeum w Nowym Żmigrodzie pięknie się prezentujący pomnik Kazimierza Pułaskiego. Udało się też, dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu i pomocy żmigrodzkiego nadleśnictwa udostępnić obóz konfederatów w Grabiu, o którego lokalizacji pisaliśmy w 53 tomie Płaju. Uprzątnięty został jego teren i wyeksponowany jeden z bastionów. Oznakowana także dojścia do obozu i umieszczono tablice informacyjne.
W samym Nowym Żmigrodzie udało się zlokalizować i zrekonstruować redutę konfederatów na Mytarce. Stanął tam krzyż i tablica informacyjna. Odnaleziono również dwa pola bitew koło tej miejscowości. Muzeum żmigrodzkie dosłownie pęka w szwach od konfederackich artefaktów. Warto więc je odwiedzić. Zapraszamy.

Udostępnij