Płaj 23

tom 23
Płaj 23 jesień 2001 (216+24 strony)

zawartość tomu

Ihor Czechowśkyj, Czerniowiecka „szifa” – okręt pod żaglami tolerancji
Andrzej Wielocha, Materiały do krajoznawstwa północnej Bukowiny
Andrzej Wielocha, Osyp Fedkowycz – poeta huculski?
Anna Danilewicz, Mezuza z Baniłowa
Jerzy Czajkowski, Stół w muzeum w Użhorodzie
Tomasz Borucki, Garść uwag i spostrzeżeń z Pasma Czarnomorskiego i okolic Przełęczy Legionów w Gorganach
Edward Marszałek, Osuwiska leśne na Dukielszczyźnie
Andrzej Stachowiak, Łemkowskie krzyże kamienne w dolinach Bielczy i górnej Jasiołki
Szymon Modrzejewski, Nieznane zdjęcia cerkwi w Bieszczadach,
Ustrzyckie przyczynki
w tym:
Aneta Kociszewska, Magda Świerad, Bieszczady widziane okiem młodego Polaka. Polska codzienność 1945-56,
Malwina Dymar, Podwaja własne życie, kto przeszłość rozważa. Akcja przesiedlenia ludności polskiej z  Wyżyny Lubelskiej na teren Bieszczadów w 1951 r.
Szymon Modrzejewski, Sprawozdanie z prac Nieformalnej Grupy Kamieniarzy w roku 2001
Jerzy Montusiewicz, Pięć Spotkań Rumuńskich na Zamku Lubelskim
Tadeusz M. Trajdos, Spojrzenie w przeszłość Orawy. O książce Henryka Rucińskiego „Chrześcijaństwo na Orawie do końca XVIII wieku”
Miscellanea
Abstracts
Fotografie kolorowe
Na wklejce mapa Karpaty Bukowińskie.
Jako załącznik reprint mapy WIG arkusz Hryniawa PTR Kartografia

Udostępnij