„Reinfuss” dla Bożeny Mściwujewskiej-Kruk

Bozena_Msciwujewska_KrukZ prawdziwą radością informujemy, że jednym z trzech laureatów tegorocznej Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za całokształt działalności w dziedzinie ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego została Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”, dzieląc drugą nagrodę z Marią Lechowską-Bujak , wieloletnią dyrektor Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce. Głównym laureatem został zasłużony dla podhalańskiej kultury artysta i działacz Józef Pitoń.
Nagroda im. Romana Reinfussa jest przyznawana za szczególne osiągnięcia, które przyczyniają się do zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce. Dla porządku przypomnimy tylko, że Bożena Mściwujewska-Kruk, członkini Towarzystwa Karpackiego, jest redaktorem naczelnym „Almanachu Muszyny”, na łamach którego 25 wydanych już tomów blisko dwustu 200 autorów opublikowało ponad osiemset artykułów dotyczących Muszyny i jej okolic. Od 2002 r. jest członkiem jury organizowanego przez redakcję „Almanachu Muszyny” oraz Krynickie Towarzystwo Fotograficzne dorocznego konkursu „Detal architektoniczny historycznego państwa muszyńskiego”, jest też członkiem kapituły Nagrody Szczęsnego Morawskiego dla najlepszych publikacji o Sądecczyźnie.

Udostępnij