Ścieżka historyczna „Bieszczady Odnalezione”

14 czerwca 2012 r. na terenie nieistniejącej już dzisiaj bieszczadzkiej wsi Zawój, odbyła się uroczystość otwarcia ścieżki historycznej „Bieszczady Odnalezione”, którą wytyczyło Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic. Spacerowa trasa prowadząca wzdłuż Wetlinki po przez tereny nieistniejących wsi Jaworzec, Łuh i Zawój jest próbą ocalenia od zapomnienia ostatnich śladów dawnych mieszkańców tych ziem – Ukraińców, Polaków i Żydów. Przypomnieniem, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu Bieszczady tętniły życiem. I jednocześnie swego rodzaju hołdem złożonym tym wszystkich, którzy w dramatycznych okolicznościach musieli opuścić swoje domostwa wiosną 1947 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic zamierza także wydać dwujęzyczny folder opracowany przez Stanisława Krycińskiego promujący tę ścieżkę. Więcej informacji na stronie: www.wetlina.org

Udostępnij