Tematy żydowskie w Bibliotece Vincenzowskiej

vinc_tem_zyd_okladWątki żydowskie, a zwłaszcza chasydzkie, należą do kluczowych elementów narracji Vincenzowego cyklu Na wysokiej połoninie i były już wielokrotnie analizowane i komentowane. W wydanej właśnie w Bibliotece Vinceznowskiej książce pt. Stanisława Vincenza tematy żydowskie jej autorka, Dorota Burda-Fischer przedstawia je w szerokim kontekście biograficznym, uwzględniając twórczość eseistyczną Vincenza oraz przede wszystkim prace o duchowości żydowskiej. W syntetycznym ujęciu dzieła „kabalisty z Czarnohory” odsłania się oryginalna wielowarstwowa struktura literacko-wspomnieniowa, poddana imperatywowi pamięci o ofiarach Zagłady i wpisana w jeden z najważniejszych dyskursów współczesności – debatę o źródłach zła.
Dorota Burda-Fischer jest absolwentką Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł doktora nauk o literaturze uzyskała na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Mieszka w Izraelu, wykłada na Uniwersytecie Hajfy. Prowadzi badania nad tematyką żydowską w literaturze polskiej – twórczością Stanisława Vincenza zajmuje się od dziesięciu lat. 
Dorota Burda-Fischer, Stanisława Vincenza tematy żydowskie, wyd. I, Wrocław 2015, Agencja Wydawnicza „a linea”, 189 s.

A oto spis treści książki:

Wstęp

SZATA

Rozdział l. Kilka faktów z biografii Stanisława Vincenza

 1. Vincenz w oczach Żydów przed wojną
 2. Echa wojenne
 3. Glosy z Izraela
 4. Vincenz – strażnik folkloru żydowskiego
 5. Korespondencja jako płaszczyzna wspólnoty
 6. Filosemita czy nie filosemita

Rozdział II. Żydzi i judaizm w twórczości Vincenza – wprowadzenie

 1. Na wysokiej połoninie
 2. Eseje
 3. Zbiór Tematy żydowskie

CIAŁO

Rozdział III. Teksty antropologiczno-etnograficzne. Eseje

 1. Lwów – „ocalić dla pamięci”
 2. Portret Lwowa
 3. Salony
 4. Kołomyja
 5. Nuchim Bomse
 6. Zagłada w esejach Vincenza

Rozdział IV. Teksty antropologiczno-etnograficzne. Wątki żydowskie współczesne czasowi historycznemu tetralogii

 1. Żydzi w legendach huculskich
 2. Z perspektywy Hucułów
 3. Z perspektywy polskich panów
 4. Z perspektywy Żydów
 5. Nie tylko idylla
 6. Karczmy żydowskie

DUSZA

Rozdział V. Teksty folklorystyczno-mitologiczne

 1. Opowiadania chasydzkie Vincenza
 2. Zrobiony cud
 3. Odwrotny cud
 4. Opowiadanie o Ostatnim
 5. Leśny Żyd
 6. Rarytas
 7. Opowieść o Żydowskim Kamieniu
 8. Samael w niebie

Zakończenie

Bibliografia

Nota bibliograficzna

Indeks nazwisk

 

Udostępnij