Declaraţie

Societatea Carpatică grupează persoanele pentru care Carpaţii constituie obiectivul unei activităţi de cunoaştere, cercetare, artistică, culturală şi obştească, în sensul larg al acestor noţiuni.

Carpaţii constituie măduva Europei Centrale, fiind un fenomen cultural şi istoric aparte, o integritate geografică, istorică şi socială, care se înalţă deasupra frontierelor statelor pe care le intersectează.

Ei sunt o îmbinare indisolubilă de culturi diferite, un loc de înterpătrundere şi de suprapunere a influenţelor poloneze, rutene, ucrainiene, romaneşti, slovace şi maghiare, precum şi germane, evreeşti şi multe altele. Carpaţii văzuţi în felul acesta, vrem să-i cunoaştem, să-i cercetăm şi să-i protejăm. Vom propaga şi vom populariza ştiinţa despre ei şi ne vom strădui să menţinem bogăţia şi complexitatea lor culturală. Intenţionăm să acţionăm în favoarea cunoaşterii reciproce a naţiunilor şi grupurilor etnice care conlocuiesc aici, cît şi menţinerea identităţii lor.

O atenţie deosebită o acordăm înlăturării prejudecăţilor naţionaliste acumulate. Aceast lucru se poate realiza numai pe calea unor cercetări oneste şi popularizarea contribuţiei fiecărui grup etnografic şi naţional la formarea imaginii culturale a Carpaţilor.

Dorim ca Societatea noastră să fie un loc al schimburilor de opinii şi de propagare a rezultatelor cercetărilor. Un loc de întîlnire şi de acţiuni comune, a oamenilor cu diferite puncte de vedere, reprezentanţi ai diferitelor naţionalităţi, cetăţeni ai diferitelor state; al tuturor celor pentru care Carpaţii constituie o preocupare.

Vom documenta trecutul şi vom propaga ocrotirea monumentelor istorice, vom sprijini folclorul şi iniţiativele de cultivare a tradiţiilor artistice. Intenţionăm să înregistrăm starea mediului natural şi schimbările care intervin în el, să sprijinim activitatea ştiinţifică, de popularizare, publicistă şi literară care cultivă cunoaşterea Carpaţilor. Dorim deasemeni să sprijinim organizarea muzeelor, muzeelor în aer liber, caselor regionale, festivalurilor folclorice, cît şi a rezervaţiilor naturale şi parcurilor naţionale.

Membrii Societăţii noastre au deplina libertate de a alege, în cadrul tematicii carpatice, sferele lor de activitate. Programul Societăţii, va fi deci un mozaic format din programele individuale ale fiecăruia dintre noi. Principiul statutar al Societăţii noastre îl constitue caracterul obştesc al tuturor activităţilor. In ceea ce priveşte realizarea programelor care necesită mijloace financiare (activitaţi de inventariere, de protejare, cele editoriale etc) fondurile necesare le vom acumula printre altele prin căutarea de sponsori.

Invităm la colaborare pe toţi cei care, în mediul persoanelor binevoitoare, doresc să-şi cultive pasiunile şi preocupările lor carpatice, pe toţi indiferent de naţionalitatea sau locul lor de domiciliu. Dorim să încheim relaţii permanente şi să colaborăm, cu societăţile regionale turistice şi de cunoaştere a naturii, interesate de problemele carpatice, cît şi centrele ştiinţifice şi muzeale poloneze şi din străinătate.

Activitatea noastra comună, va decide cum va fi Societatea noastră, căci munca noastră constituie cel mai mare capitalul al acesteia. Cu cât mai mare va fi aportul muncii noastre, cu atît mai puternică şi eficientă va fi Societatea noastră.

 

Consiliul Societăţii Carpatice

 

 

Udostępnij