Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Cz. Wschodnia

rakowski_ukr_karp_IIUkazało się właśnie długo oczekiwane dzieło Grzegorza Rąkowskiego „Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część Wschodnia”. To kolejny, 6 tom monumentalnego przewodnika po Ukrainie Zachodniej obejmujący swym zasięgiem południową część obwodu iwanofrankowskiego (czyt. woj. stanisławowskiego) na południe od Dniestru i na wschód od linii kolejowej Stryj – Ławoczne (na wschód od dolin Oporu, Stryja i Świcy). Na wschodzie granica opisanego terytorium sięga po dolinę Białego Czeremoszu. W przewodniku opisano okolice Bolechowa i Doliny, Kałusza, Stanisławowa, Nadwórnej, Kołomyi, Śniatynia, Horodenki, Jaremcza, Worochty, Żabiego, Kosowa i Kut oraz grupy górskie Gorganów, Czarnohory oraz Połonin Czywczyńskich i Hryniawskich.

A oto jego zawartość:
Podkarpacie halicko-stanisławowskie
Stanisławów – podkarpacka metropolia
Okolice Stanisławowa (Bohorodczany, Jezupol, Tyśmienica)
Halicz i okolice
Bolechów i okolice – podgórskie miasteczko i skały Dobosza
Dolina i okolice
Kałusz i okolice
Nadworna i okolice
Pokucie
Kołomyja – Stolica Pokucia
Okolice Kołomyi – strony Dobosza, Vincenza i Karpińskiego
Na pograniczu Podola i Pokucia
Jar Dniestru
Tłumacz i okolice
Horodenka i okolice
Śniatyn i okolice
Gorgany
Pasma górskie w Gorganach
Doliny Mizuńki i górnej Świcy
Dolina górnej Łomnicy
Dolina Bystrzycy Sołotwińskiej (Skit Maniawski, Sywula)
Dolina Bystrzycy Nadwórniańskiej (szlak Legionów Polskich)
Huculszczyzna
Beskid Huculski
Czarnohora
Połoniny Hryniawskie
Góry Czywczyńskie
Dolina górnego Prutu
Kosów – stolica Hucułów i chasydów
Okolice Kosowa – nad Rybnicą, Pistynka i Łuczką
Kuty – ormiańska stolica
Kuty i okolice
Żabie i okolice – serce Huculszczyzny
Dolina Czarnego Czeremoszu – w narożniku Rzeczypospolitej
Na granicy Bukowiny – dolina Białego Czeremoszu
Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część wschodnia. Przewodnik krajoznawczo-historyczny, Oficyna Wydawnicza “Rewasz”, Wydanie I, Pruszków 2014, 584 strony formatu B6 (16,5 x 12 cm), 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 182 ilustracji w tekście, 46 mapek i planów, kolorowa mapa załącznikowa. Oprawa miękka ze skrzydełkami.

 

Udostępnij