Zielone Karpaty

„Zielone Karpaty” („Зелені Карпати”) to ukraiński ekologiczny popularno-naukowy kwartalnik wydawany od 1994 r. przez dyrekcję Karpackiego Rezerwatu Biosfery.

Ostatni jego numer (1-2.2011) liczący 112 str. i zawierający wiele ciekawych tekstów dostępny jest do pobrania pod adresem http://cbr.nature.org.ua/zk/zk2011.pdf

Zapraszamy do lektury.

Udostępnij