Pogranicze polsko-słowackie

Pogranicze polsko-słowackie. Rocznik Euroregionu Tatry. Wydanie specjalne, Nowy Targ 2007.
Liczący 260 stron tom w całości poświęcony jest prezentacji rezultatów realizacji projektu Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jan Kantego Pawluśkiewicza”.
Zawiera między innymi referaty wygłoszone na międzynarodowej sesji zatytułowanej tak samo jak projekt, która miała miejsce w Nowym targu w dniach 19-20 kwietnia 2007 r.
Wśród artykułów na szczególna uwagę zasługują – studium porównawcze Henryka Rucińskiego o lokacji Nowego Targu, Nowego Sącza, Muszyny i Podolińca oraz referaty Eriki Cintulovej o Niemcach karpackich na Spiszu i Leszka Hońdo o wspólnocie kulturowej Żydów pogranicza polsko-słowackiego, a także Adama Bartosza o krajobrazie karpackim z Cyganami i Anny G. Piotrowskiej o muzyce Romów z Czarnej Góry.

Udostępnij