Sztuka Pograniczy

Zapraszamy na LXVI Ogólnopolską Sesję Naukową Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. „Sztuka Pograniczy” — organizowaną przez Zarząd Główny i Zarząd Oddziału Lubelskiego SHS w Lublinie w dniach 16-17 listopada 2017 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Placu Teatralnym 1. Wśród planowanych wystąpień i referatów jest kilka o tematyce karpackiej i tak:
w czwartek 16 listopada
Zoltan Gyalókay, Malarstwo tablicowe 2 i 3 ćw. XV wieku na pograniczu Królestwa Polskiego i Węgierskiego. Stan i perspektywy badań,
Maria Kazimiera Staniszewska, Znacząc pogranicze. Kolumny maryjne na nowożytnym Spiszu – formy, ikonografia, funkcja,
Agnieszka Gronek, Jeszcze o ikonach monogramisty C.Z. Przyczynek do studiów nad malarstwem cerkiewnym polsko-słowackiego pogranicza,
w piątek 17 listopada
Grażyna Stojak, Kryptonim „Marzyciele”. Walka Olgierda Łotoczki o zachowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza w dolinie Łopiennika.

Udostępnij