Almanach Muszyny 2013

Z punktualnością budzącą szacunek i zazdrość u „konkurencji” ukazał się na początku lipca kolejny, już XXIII tom Almanachu Muszyny. Podobnie jak w latach ubiegłych wydany został w formie papierowej oraz formacie PDF na CD. Tom dedykowany jest 725 rocznicy pierwszej pisanej wzmianki o Muszynie i zawiera jak zawsze mnóstwo niezwykle interesujących tekstów, wiele pięknych wierszy oraz liczne reportaże fotograficzne z wydarzeń związanych z regionem.
A oto tytuły niektórych zamieszczonych w nim artykułów:
Kazimierz Przyboś, Mussina gloria et venerabila – salve! Muszyno sławna i czcigodna – bądź pozdrowiona!
Leszek Zakrzewski, Budowa tunelu w Żegiestowie w przekazie prasowym z epoki;
Miroslav Števík, K vývoju sídelných pomerov na území spisko zálohu v rokoch 1412–1772;
Monika Bocheńska, Teatr w Krynicy-Zdroju do wybuchu I wojny światowej. Materiały do historii;
Barbara Chudzińska, Radosław Palonka, Tysiąc i jeden drobiazgów. O niektórych znaleziskach na trasie muszyńskiej obwodnicy;
Gabriel Kurczewski, „Halo! Proszę państwa, znajdujemy się w Muszynie”;
Małgorzata K. Przyboś, Protokoły Rady i Zarządu Miejskiego. Muszyna, rok 1934. Cz. II;
Janusz Kieblesz, Archiwa tylickie;
Witold Kaliński, O tak zwanej rdzenności;
John Tyliszczak, Andrzej Krajniak, Maria Zajączkowska, Saga rodziny Tyliszczaków. Historia rodziny Johna z Bridgeport;
Agnieszka Pepłowska-Filipek, Z sądeckiego Archiwum. „Mapa Andrzejówki”i awantura o wiklinę;
Agata Tobiasz, O spotkaniu Szczęsnego Morawskiego z… pchłą, czyli „brednie” Jana Kochanowskiego;
Ryszard Kruk, Marian Trzebiński – malarz krynickich pocztówek;
Katarzyna i Aleksander Chrostowscy, Józef Podobiński – polski Gershwin;
Alicja Winnicka-Smolarek, O rodzinie, która zakochała się w Muszynie. Cz. II;
Bartłomiej Miczulski, Wspomnienie o moim ojcu – Andrzeju Miczulskim;
Małgorzata Bajorek, Józef Gardoń – franciszkanin brat Mikołaj Maria;
Ryszard Bojar, Dublin – Stary Sącz;
Elżbieta Śnieżek, Ze Lwowa przez Węgry do Muszyny;
Maciej Śliwa, Szlak bojowy Franciszka Śliwy;
Stefan Małecki (oprac.), Z kart Kroniki Koła Kombatantów w Muszynie. Jan Pawłowski Ewa Tarkowska, Bracia Medweccy;
Rafał M. Kaczmarek, Zagadkowa fotografia;
Bartłomiej Miczulski, Wrzesień 1939 roku;
Janina Aleksander-Szczelinowa, Tajne nauczanie w Muszynie w zakresie szkoły powszechnej w latach 1939–1945;
Izabela Kożuch, Szkoła marzeń;
Tomasz Fedorczak, Rowerem wzdłuż biegu Muszynki;
Waldemar I. Oszczęda, Jaskinia Aksamitka;
Tadeusz Petrowicz, Opowieści leśniczego. Smutna historia Darusia Drugiego;
Oraz wiersze Arkadiusza Stosura, Wawrzyńca Hubki, Wandy Łomnickiej-Dulak, Adama Ziemianina.

Udostępnij