IV Forum Prasy Sądeckiej

Zapraszamy do udziału w IV Forum Prasy Sądeckiej, które odbędzie się w piątek 5 lipca 2013 roku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu (początek o godz. 11). Forum dedykowane jest tematowi: „Ochrona dziedzictwa kulturowego Karpat na tle Konwenscji Karpackiej”. W programie m. in. wykłady dr hab. Tadeusza Trajdosa „Z Trajdosem w Karpaty – karpackie wyprawy w latach 1989-2002. Metoda poznawania Karpat”, red. Andrzeja Wielochy „Czasopisma karpackie i Konwencja Karpacka – co o nich wiemy?”, red. Miroslava Števika „Kultura Karpat – współpraca na pograniczu polsko-słowackim”, a także wystawy i dyskusje panelowe. W trakcie Forum wręczona zostanie VI doroczna Nagroda im. Szczęsnego Morawskiego, za najlepszą książkę na temat Sądecczyzny wydaną w roku 2012.

Udostępnij