Almanach Muszyny 2012

Uprzejmie informujemy, że jak zwykle w drugiej połowie czerwca ukazał się Almanach Muszyny 2012. To już XXII tom rocznika, który podobnie jak w roku ubiegłym, wydany został w formie papierowej oraz formacie PDF na nośniku elektronicznym. Zawiera jak zawsze mnóstwo niezwykle interesujących tekstów, wiele pięknych wierszy oraz liczne reportaże fotograficzne z wydarzeń związanych z regionem.
A oto tytuły niektórych zamieszczonych w nim artykułów:
Tadeusz M. Trajdos, Cerkiew greckokatolicka w Krynicy-Wsi w świetle inwentarza z 1941 r.,
Maciej Śliwa, Kwarantanna, czyli wszystkie drogi prowadzą do Fryczki,
Miroslav Števík, Gorzelnia pod Lubowelskim Zamkiem,

Rafał Żebrowski, Obrona Lwowa Kazimierza Sichulskiego z krynickiego Lwigrodu,
Gabriel Kurczewski, Gniazda na Spiszu kolebka winiarni fukierowskiej,
Małgorzata K. Przyboś, Protokoły posiedzeń Rady Gminnej w Muszynie. Rok 1934,
Maria Zajączkowska, Emigracja mieszkańców Muszyny do USA w XIX i XX wieku,
Kazimierz Przyboś, Działalność kurierów na Sądecczyźnie,
Leszek Zakrzewski, Barwiczówka”Dom Wypoczynkowy Rodziny Kolejowej w Krynicy,
Barbara Chudzińska, Muszyńskie warownie (zamek i gródek) w pracach wydanych do roku 1939,
Agata Tobiasz, Wędrówka Szczęsnego Morawskiego po Beskidzie Sądeckim,
Jan Grudnicki, Kilka uwag o treści obrazów Epifaniusza Drowniaka Nikifora Krynickiego,
Grzegorz Szczerba, Tadeusz Krynicki wybitny przedstawiciel rodu Krynickich,
Maciej Bilek, Nadpopradzkie peregrynacje doktor Ireny Turowskiej,
Czesław Husar, W kręgu rodziny inżyniera Leona Nowotarskiego,
Przemysław Polakiewicz, Osobliwości góry Kicarz widziane okiem archeologa,
Waldemar I. Oszczęda, Ród Zamoyskich z Podzamcza i jego związki z Lubowelskim zamkiem,
Alena Konevalová, Výstavba mostu Piwniczna-Mníšek nad Popradom a jeho význam pre regionálny rozvoj v prihraničnej oblasti,
Ryszard Kruk, Przemysław Polakiewicz, Czy w Łomnicy był obiekt obronny?
Bartłomiej Miczulski, Obrazki z dzieciństwa w Piwnicznej,
Piotr Osóbka, Wspomnienie o Piotrze Serwińskim,
Małgorzata Bajorek, Stary Pan ze Sromowiec,
Małgorzata K. Przyboś, Jadwiga Warszyńska (1925-2011),
Ewa Tarkowska, Epitafium, czyli ludzie burmistrza Medweckiego,
Tadeusz Petrowicz, Opowieści leśniczego. Duży.

 

Udostępnij