Biblioteka Almanachu Muszyny

Almanach Muszyny jako rocznik wprawdzie przestał się już ukazywać, ale jego wydawcy i redaktorzy pod dowództwem Bożeny Mściwujewskiej-Kruk nie zamierzają spocząć na laurach i zainicjowali nowe przedsięwzięcie, mianowicie „Bibliotekę Almanachu Muszyny” planowaną jako serię wydawniczą publikacji poświęconych Muszynie, jej okolicom i całej Sądecczyźnie. Pierwszy tom nowego cyklu zatytułowany „Nagroda «Sądecczyzna» im. Szczęsnego Morawskiego” ukazał się w lipcu tego roku, a poświęcony został dziejom nagrody ustanowionej przed dziesięciu laty dla książek dotyczących historii Sądecczyzny, oraz fascynującej postaci jej patrona. Publikacja zawiera bardzo ciekawy tekst Agaty Tobiasz o Szczęsnym Morawskim i omówienia książek nagrodzonych w dziesięciu edycjach konkursu. Przedstawiono także trzy organizacje, które przed dekadą zainicjowały przyznawanie Nagrody.

Udostępnij