Dwa bardzo karpackie jubileusze

zaproszenie3

Spotkanie jubileuszowe z okazji XXV-lecia Towarzystwa Karpackiego i wydania 50. tomu Almanachu Karpackiego „Płaj” odbyło się 17 października 2015 r. w siedzibie Instytutu Historii PAN w Warszawie w Kamienicy pod św. Anną przy Rynku Starego Miasta 31 w Sali  im. Joachima Lelewela. Wzięli w nim udział członkowie TK, autorzy tekstów zamieszczanych w Płaju oraz zaproszeni goście. Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji multimedialnej Andrzeja Wielochy o dziejach Towarzystwa Karpackiego i Almanachu Karpackiego „Płaj” oraz laudacji prof. Tadeusza Trajdosa o zasięgu terytorialnym i tematyce artykułów historycznych zamieszczanych na łamach „Płaju”.

XXV_lecie_06mW dniu 17 października 2015 r. Walne Zgromadzenie Towarzystwa Karpackiego, w związku z ukazaniem się jubileuszowego 50. tomu Almanachu Karpackiego „Płaj” podjęło uchwałę wyrażającą wdzięczność i uznanie jego twórcom i wieloletnim redaktorom: Andrzejowi Wielosze, Pawłowi Lubońskiemu i Tadeuszowi Olszańskiemu. Towarzystwo Karpackie wysoko ocenia dorobek naukowy i popularyzatorski pisma. Liczny krąg członków Towarzystwa Karpackiego i sympatyków idei upowszechniania karpackich dziejów, ochrony zabytków i przyrody oraz pamięci o ludziach, których losy związane były i są z Karpatami, miał dzięki temu okazję do zaprezentowania swojego dorobku naukowego, odkrywając często nieznane karty tej cudownej dla nas krainy. Towarzystwo Karpackie dziękuje także oficynie wydawniczej „Rewasz” za wieloletnie wspieranie wydawania Almanachu.