Dwa bardzo karpackie jubileusze

zaproszenie3

Spotkanie jubileuszowe z okazji XXV-lecia Towarzystwa Karpackiego i wydania 50. tomu Almanachu Karpackiego „Płaj” odbyło się 17 października 2015 r. w siedzibie Instytutu Historii PAN w Warszawie w Kamienicy pod św. Anną przy Rynku Starego Miasta 31 w Sali  im. Joachima Lelewela. Wzięli w nim udział członkowie TK, autorzy tekstów zamieszczanych w Płaju oraz zaproszeni goście. Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji multimedialnej Andrzeja Wielochy o dziejach Towarzystwa Karpackiego i Almanachu Karpackiego „Płaj” oraz laudacji prof. Tadeusza Trajdosa o zasięgu terytorialnym i tematyce artykułów historycznych zamieszczanych na łamach „Płaju”.

XXV_lecie_06mW dniu 17 października 2015 r. Walne Zgromadzenie Towarzystwa Karpackiego, w związku z ukazaniem się jubileuszowego 50. tomu Almanachu Karpackiego „Płaj” podjęło uchwałę wyrażającą wdzięczność i uznanie jego twórcom i wieloletnim redaktorom: Andrzejowi Wielosze, Pawłowi Lubońskiemu i Tadeuszowi Olszańskiemu. Towarzystwo Karpackie wysoko ocenia dorobek naukowy i popularyzatorski pisma. Liczny krąg członków Towarzystwa Karpackiego i sympatyków idei upowszechniania karpackich dziejów, ochrony zabytków i przyrody oraz pamięci o ludziach, których losy związane były i są z Karpatami, miał dzięki temu okazję do zaprezentowania swojego dorobku naukowego, odkrywając często nieznane karty tej cudownej dla nas krainy. Towarzystwo Karpackie dziękuje także oficynie wydawniczej „Rewasz” za wieloletnie wspieranie wydawania Almanachu.

Udostępnij