Wilk, ryś i niedźwiedź w Muzeum Podkarpackim

02_rysMuzeum Podkarpackie w Krośnie zaprasza na Spotkanie Muzealne z Zenonem Wojtasem i Pawłem Czajkowiczem zatytułowane Wilk, rys i niedźwiedź – drapieżniki Beskidzkie, które odbędzie się w czwartek 26 marca 2015 r., o godz. 17 w Pałacu Biskupim przy ul. Piłsudskiego 16. Spotkanie towarzyszy prezentowanej w Muzeum Podkarpackim wystawie „Przyroda Magurskiego Parku Narodowego”.MPN
Na spotkaniu zaprezentowane zostaną filmy 01_wilkzarejestrowane podczas tropienia i obserwacji niedźwiedzi, wilków, rysi i żbików na pograniczu polsko-słowackim w Beskidzie Niskim. Autorzy prelekcji, na co dzień pracownicy Magurskiego Parku Narodowego, przybliżą naturalne interakcje w świecie drapieżników na obszarze Beskidu Niskiego na podstawie własnych badań. Zaprezentowany zostanie również projekt: ,,Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” realizowany przez Magurski Park Narodowy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jego celem jest ochrona ostoi fauny puszczańskiej poprzez wskazanie korytarzy ekologicznych gwarantujących zachowanie spójności środowiska dla populacji zwierząt. Zadanie to będzie realizowane w oparciu o szeroko zakrojone badania nad przemieszczaniem się dużych drapieżników i ssaków roślinożernych.

Udostępnij